Charlotte de Bourbonlaan 37
3136 CK Vlaardingen

Telefoon : +31 (0)10 435 95 19
Fax : +31 (0)10 435 99 17

Applicazioni Tecniche (AT)

Een Hazard and Operability analysis (HAZOP) is tegenwoordig verplichte kost voor beheerders van industriële installaties. Veel geld gaat zitten in het verkleinen van de kans op een calamiteit. Het is veel aantrekkelijker om iets te doen aan de ernst van de gevolgen. De schade van lekkages is bijvoorbeeld heel goed binnen de perken te houden met spray-shields. 


Bij iedere component binnen een installatie bestaat een risico op lekkage. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan flensverbindingen, compensatoren en afsluiters. Bij het falen van een afdichting kan een sproeier ontstaan. In combinatie met chemicaliën, thermische olie of hoge druk stoom vaak met schadelijke gevolgen en stilstand van de installatie. Hoge kosten tot gevolg.


Toepassing van spray shields voorkomt deze gevaarlijke sproeiers en draagt bij aan een veilige en milieuvriendelijke installatie. Een shield omsluit een component. In een vroegtijdig stadium signaleert de indicator een eventuele lekkage. De snelheid van de vloeistof wordt binnen de bescherming gereduceerd. Hierdoor blijft de calamiteit lokaal en wordt de kans op verspreiding tot een minimum beperkt.


Spray-shields winnen momenteel aan bekendheid en hun toepassingsgebied wordt steeds breder. Ze vinden hun toepassing in o.a. DEMI water installaties, (petro)chemie, voedingsmiddelen en off shore industrie. 


Voor toepassingen boven de 250 °C in combinatie met stoom of thermische olie komen alleen metalen spray shields in aanmerking.


Samen met AT levert REVA B.V. maatwerk en een totaaloplossing voor complete installaties. Hierbij is het signaleren van lekkages één van de belangrijkste aspecten om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dit kan alleen als de lekkage visueel wordt gemaakt. Het toepassen van spray shields verkleint de gevolgen van een sproeier waardoor het gecalculeerde risico op calamiteiten aanmerkelijk verbetert. Gevaar voor personen en het milieu wordt hierdoor aantoonbaar tot een minimum beperkt. De investering is gering ten opzichte van het aanpassen van de installatie. Voorkomen van een sproeier is nog altijd beter dan genezen.


Website: www.applitech.it